Consultatie

U kunt bij ons terecht voor consultatie op het gebied van:

  • analyse van casuïstiek
  • risicotaxaties
  • adviezen,

bij de begeleiding van cliënten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en West-Azië.

Daarnaast geven we adviezen inzake de communicatie met betrokkenen.

Hoe werkt analyse en consultatie?

Analyses vinden als regel plaats op basis van een dossier en in de vorm van een schriftelijke rapportage. Mocht u geen dossier kunnen aanleveren, dan is consultatie per telefoon of door middel van een bezoek vaak ook mogelijk. In een rapportage kan uiteraard alleen door u geleverde informatie worden meegenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie en uiteraard ook voor het adequaat uitvoeren van eventuele adviezen.

Consultatie in het kader van een juridisch proces geschiedt uitsluitend schriftelijk.

Maatwerk

Een analyse is altijd maatwerk. Houdt u rekening met vele inhoudelijke vragen; deze vragen gaan meestentijds over de onderlinge relaties van betrokkenen en zijn nodig om een beeld te krijgen van de situatie. Pas daarna kan er een afgewogen advies worden gegeven. Soms is het nuttig dat de analist zelf ook kennismaakt met uw cliënt.

Wij zijn als analist en rapporteur onafhankelijk. Het is mogelijk dat wij de door u verwachte of gehoopte conclusie niet trekken.

Vergoeding

De vergoeding voor de diensten vindt plaats op basis van een van te voren afgesproken uurtarief, plus btw en eventueel reiskosten en reistijd. Uw organisatie kan overwegen een abonnement op deze diensten te nemen.