Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen AC 2

Voorbeeld

De dochter van uw Marokkaanse cliënt heeft een verhouding met een jongen. Uw cliënt en de dochter hebben hierover een conflict. Er zou sprake zijn van ‘dreigend’ ‘eer gerelateerd geweld’. Hoe zit dit?

Na het volgen van de basistraining Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen is deze materie niet helemaal nieuw meer voor u. U wilt graag bijdragen aan deëscalatie van het conflict, maar toch vindt u sommige zaken nog erg complex.

Verdiepingstraining

Deze verdiepingstraining Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen AC 2  bestaat ook weer uit twee hoofdonderdelen: Eer en Familie bij mensen in het Midden-Oosten.

Na deze eendaagse verdiepingstraining

 • bent u op de hoogte van het verlovings- en huwelijksproces in het Midden-Oosten
 • weet u wat een vrijwillige schaking is
 • kent u de globale lijnen van een echtscheidingsproces
 • kent u een aantal Turkse en Arabische termen inzake eer
 • kent u de relevante wetenschappelijke theorie inzake motieven voor geweldsdelicten
 • kunt u een analyse opzetten

Doelgroep

Deze training heeft een wetenschappelijk niveau. Ze is bedoeld voor advocaten en juristen, maar ook andere academici zijn welkom. U dient wel Module AC I al te hebben gevolgd.

Programma

Onderwerp: familie

 • Routekaart voor verloving en huwelijk
 • De globale lijnen in een echtscheidingsproces

Onderwerp: familie en eer

 • Vrijwillige schaking: risico’s op escalatie en mogelijkheden voor deëscalatie

Onderwerp: Eer en geweldsdelicten

 • Moralistic violence vs. Predatory violence en aan eer gerelateerd geweld
 • Turkse en Arabische terminologie inzake eer

Casuïstiek

 • Casuïstiek inzake problemen rondom verloving en huwelijk
 • Casuïstiek inzake problemen rond echtscheiding

Accreditatie

Onderhoud vakbekwaamheid voor advocaten: PO-punten. U dient de aanvraag zelf bij de Orde in. U krijgt van ons een bewijs van deelname.

NMI-accreditatie is aangevraagd.

 

 Inschrijven voor deze training