Opzet van de trainingen

De trainingen Aan Eer Gerelateerd Geweld en Complexe familieverhoudingen zijn opgezet rondom twee thema’s: eer en familie.

Eer

Wat eer betreft zijn onze trainingen zijn gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek omtrent stigma en uitsluiting. Mensen bezitten eer, zolang ze daadwerkelijk geaccepteerd zijn in hun gemeenschap.

Individuen en families (en ook andere coherente groepen) kunnen gestigmatiseerd, uitgesloten en mishandeld worden, in het bijzonder wegens ernstig wangedrag. Een familie kan wegens het wangedrag van één enkel individu worden gestigmatiseerd en sociaal worden uitgesloten. Dit wordt een associatief stigma genoemd. Stigmatisering en de gevolgen daarvan zijn een universeel menselijk fenomeen.

Het risico op uitsluiting en stigmatisering in verband met wangedrag levert binnen de familie spanningen op die tot geweldsescalaties kunnen leiden. Dit is wat er in de volksmond met aan eer gerelateerd geweld wordt bedoeld.

Nadat ernstig wangedrag bekend is geworden in de gemeenschap en de stigmatisering, uitsluiting en sociale sancties een feit zijn, willen de betrokkenen eerherstel. Eerherstel betekent dat de sociale omgeving stopt met het stigmatiseren, uitsluiten en dat men de geweldsacties jegens familieleden staakt. Ook hierbij kán geweld een rol spelen.

De theorie rondom stigma en de angst daarvoor vormen een aantrekkelijke en neutrale basis voor een verklaring van en een visie op aan eer gerelateerd geweld. Een en ander sluit aan bij wat betrokkenen, daders en slachtoffers er zelf over zeggen. Bovendien, het is vanzelfsprekend dat processen zoals stigmatisering en uitsluiting spelen bij mensen uit het Midden-Oosten.

Complexe familieverhoudingen

De duiding van de relaties binnen immigrantenfamilies is voor buitenstaanders vaak erg moeilijk. Eventuele misstanden en geweld, laat staan aan eer gerelateerd geweld, komen niet automatisch voort uit die familieverhoudingen, maar familieverhoudingen spelen, zoals altijd, wel een rol bij een escalatie of deëscalatie.