Publicaties

Een van onze specialiteiten is diepgaande kennis over het Midden-Oosten, eer en familieculturen. Deze kennis hebben we gebundeld in diverse publicaties, zoals Eer en eerwraak. Definitie en analyse (2007), het Werkboek Eergerelateerd Geweld (2010) en in een uitgebreid artikel in Vrouwen onder druk (2010)

BJU

Het Werkboek Eergerelateerd Geweld (Boom/Lemma, 2010) Rob Ermers, John Goedee, Marcia Albrecht en Remco de Jong, is het resultaat van een intensieve samenwerking van Rob Ermers met het organisatie-adviesbureau Inflecto.

In het boek staat een uitgebreide beschrijving van de kernbegrippen eer, familie en eventuele motieven voor geweld. Het boek gaat daarnaast in op zaken als gedwongen huwelijk, en is voorzien van vele verhelderende schema’s. Verder behandelen we in het boek hoe een ketensamenwerking kan worden opgezet voor het signaleren, analyseren en gestructureerd aanpakken van deze problematiek.

Er is bijzondere aandacht voor de aanpak die is gevolgd in Rotterdam.

Het boek is bedoeld voor alle professionals die met deze problematiek te maken hebben.

Eer en eerwraak bevat een uitgebreide beschrijving van eer en familie, handvatten om zaken te analyseren en, belangrijk, problemen in een vroeg stadium te onderkennen.

Eerwraake858e8[1]

Het boek is een nuttige en praktische inleiding in een complexe materie die zowel een algemeen publiek als de hulpverlener, leerlingbegeleider, psycholoog, politieagent en justitiemedewerker zal aanspreken.

Uit de recensies

“Het boek is een nuttige en praktische inleiding in deze complexe materie” (Lieve Driessen, UitPers.be).

“Voor een ieder die de vaak complexe werkelijkheid achter dit soort berichtgeving wil begrijpen is het boek van Rob Ermers een absolute must” (Judith van Vooren, Tijdschrift Fier). 

“Helder, nuttig en interessant” (Stine Jensen, NRC)

“Dit is het helderste boek over dit onderwerp op dit moment” (Marianne van den Heuvel, NBD).

vrouwen-onder-druk-voorkant[1]

 

Vrouwen onder druk.
Schendingen van de seksuele gezondheid bij kwetsbare vrouwen. Onder redactie van Marleen Temmerman en Els Leye, 2010, Uitgeverij Lannoo, Tielt, België.

Dit is een boek over seksuele en reproductieve rechten van kwetsbare groepen in onze samenleving, namelijk vrouwen en immigranten.

Het boek vormt een handvat voor de bestaande hulpverlening voor vrouwen onder druk in onze samenleving. Thema’s als genitale verminking, eergelateerd geweld, maagdenvliesherstelling … worden niet geschuwd.
De focus ligt zowel op de toestand in België als in Nederland. Voor hulpverleners en studenten gezondheidswetenschappen, de sociale sector, en allen die met deze problematiek in aanraking komen.