Schema’s

Voor u als jurist of hulpverlener  kan het gebruik van schema’s verhelderend zijn. Het gemak van een schema is dat het de werkelijkheid overzichtelijk voorstelt, waardoor het kan helpen een situatie beter in te schatten.

Er zijn ook gevaren verbonden aan het werken met schema’s: het kan de werkelijkheid te zeer versimpelen, of juist veel te complex maken, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Het maken van een goed schema is daarom moeilijker dan het lijkt.

Maar heeft u eenmaal een goed schema, dan komt u aan de hand daarvan sneller tot de kern van de zaak en u formuleert vlotter de relevante vragen over de werkelijkheid, zodat u samen met uw cliënt de problematiek op een efficiëntere wijze kunt aanpakken.

In de loop der jaren hebben we een aantal overzichtsschema’s gemaakt die u kunt bestellen.
Deze schema’s zijn in fullcolor op zwaar papier afgedrukt en daarna gelamineerd.

De prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland. Neemt u voor zendingen naar het buitenland contact met ons op.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat u na aanschaf de schema’s zelf gaat scannen, kopiëren, verspreiden of vertonen, ook niet intern voor uw collega’s of op een intern computernetwerk.

Bestellen

Nadat u op de knop ‘bestellen’ heeft geklikt, ontvangt u automatisch een e-mail waarin uw bestelling wordt bevestigd. U kunt daarna eventueel binnen een werkdag afzien van uw bestelling.

Na binnenkomst van uw bestelling ontvangt u van ons een factuur. Ongeveer een week nadat de betaling bij ons is binnengekomen krijgt u uw bestelling per post bezorgd. Eenmaal verzonden schema’s worden door ons niet retour genomen.

Overzichtsschema Aan Eer Gerelateerd Geweld

Dit schema brengt in hun onderlinge samenhang de motieven voor geweld in kaart, voorzover gerelateerd aan de vrees voor stigmatisering, variërend van maatschappelijke sancties, reacties op beledigingen tot acties om de verloren gegane eer te herstellen. Uiteraard zijn ookbloedwraak en eerwraak in het schema opgenomen als vormen van aan eer gerelateerd geweld.

Chart: Honour related violence

version 2, 2010

This chart shows the different motives for honour related violence and the ways they are interrelated, ranging from social sanctions and reactions to insults to actions to restore lost honour. Of course, bloodrevenge and honour killings are included too as forms of honour related violence.

Şema: Gurur – Şeref – Namusla ilgili şiddetin gerekçeleri

version 2, 2010

Bu şemada hem gurur, şeref ve namusla ilgili şiddetin gerekçelerini, hem de aradaki ilişkileri gösterilir. Şiddet bu anlamda, sosyal müeyyideler, hakarete tepki, lekelenmiş olan şerefi ve namusu geri temizleme demektir. Doğal olarak kan ve namus davaları da söz konusu.

Overzichtsschema: Routekaart voor verloving en huwelijk (voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid Oost Azië)

Dit schema laat zien welke route er in het Midden-Oosten in het algemeen (dus ongeacht religie of regio) wordt gevolgd alvorens er een verloving en uiteindelijk een huwelijk wordt gesloten.

Aan de hand van het schema kunt u uw cliënt snel de juiste vragen stellen die horen bij het desbetreffende stadium en samen een voorlopige analyse van de situatie maken.
Met behulp van het schema kunt u de situatie van uw cliënt daarnaast ook snel aan uw collega’s inzichtelijk maken en efficiënter bespreken. In het schema is bijvoorbeeld te zien wanneer er sprake is van een gedwongen huwelijk.

In de juiste handen is dit schema een onmisbare hulp voor iedereen die zich met huwelijksperikelen van mensen in het Midden-Oosten en aanverwante gebieden bezighoudt. Ook verkrijgbaar in het Turks, Arabisch en het Engels – handig wanneer uw cliënt geen Nederlands spreekt.

Versie: 2b, 2010

Şema: Nişanlanma ve evlenmeye götüren yollar

(Routekaart voor verloving en huwelijk, voor het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid Oost Azië, Turkse versie)

Bu şema, Orta Doğu’da nişanlanma ve evlenmeye varmak için genelde, yani dine, inanca bakılmadan, izlenen yolları gösterir.
Şemadan hareket etseniz, tüm adımlarla ilgili sorulması gereken sorular kolayca aklınıza gelir. Aynı zamanda şemayı beraber çalıştığınız kişilere göstererek sorunun özünü onlara çabuk kavratırsınız. Örneğin, şemadan zorunlu evliliğin ne olduğu çabuk anlaşılır.
Şema, Orta Doğu asıllı ailelerdeki eş seçme, nişlanlanma ve evlenmeyle ilgili sorunları hem anlamak hem de izah etmek için size çok faydalı olur.
Versie: 2b, 2010

Chart: Routes towards engagement and marriage (North Africa, the Middle East and South East Asia)

(Routekaart voor verloving en huwelijk voor het Midden-Oosten, Engelse versie)

This chart shows the roads that most people in the Middle East, regardless of their religion, follow to their engagement and marriage. With the chart as a reference, it will be more easy to find adequate questions to ask your client regarding their case and come earlier to the essence of their problem.
Furthermore, the chart will help you discuss more efficiently your client’s case with your colleagues. For example, the chart shows in which instances it is possible to speak of a forced marriage.
In the right hands, this chart is an invaluable aid for all those who are dealing with problems around marriages of people in the Middle East, North Africa and South West Asia. Further available in Dutch, Turkish and Arabic.

Versie: 2b, 2010

خريطة: الطرق الى الخطوبة والزواج

(Routekaart voor verloving en huwelijk voor het Midden-Oosten, Arabische versie)
تظهر هذه الخريطة الطرق التي تتبعها اكثرية الناس في الشرق الاوسط دون اديانهم قبل ما تصل الى الخطوبة والزاج. اذا استعملت الخريطة كاساس لقد تسهل عليك ان تجد الاسئلة المناسبة بنسبة لمسائل موكليك وان تصل الى جوهر مشكلتهم.
بجانب ذلك فلا بد من ان تستفيد من الخريطة خلال تحليل القضايا مع زملائك وزميلاتك. في سبيل المثال يبين في الخريطة في أية خطوة ينقلب زواج عادي الى تزويج بالاجبار.
اذا استعملت الخريطة بحكمة فتجدها وسيلة قيمة لكل من يهتم بقضايا زواج عند الشعوب في الشرق الاوسط والمغرب وجنوب آسيا.

Versie: 2b, 2010

Grafik: Die Wege zur Verlobung und Ehe (bei Völkern aus dem Mittleren Osten, Nordafrika und Südostasien)

(Routekaart voor verloving en huwelijk voor het Midden-Oosten, Duitse versie)

Diese Grafik zeigt die Wege die die meiste Leute im Mittleren Osten gehen mit Bezug auf ihre Verlobungen und Ehen ungeachtet Religion. Mit dieser Grafik als Referenz finden Sie leichter die angemessene Frage für Ihren Klienten, während Ihr Klient einfach zeigen kann, in welcher Phase der Vorgang sich in seinem Fall befindet.
Die Grafik wird es Ihnen außerdem erleichtern, den Kasus Ihren Kollegen vorzulegen und systematisch zu besprechen. Zum Beispiel, mit Hilfe der Grafik kan schnell festgestellt werden, ob vieleicht eine Zwangsehe vorliegt oder nicht.
In den richtigen Händen ist diese Grafik eine wertvolle Hilfe für alle diejenige die sich (berufsmäßig) beschäftigen mit Problemen bezuglich Partnerwahl und Ehen bei Familien aus dem Mittleren Osten, Nordafrika und Südwestasien.
Die Grafik ist weiter erhältlich auf Niederländisch, Türkisch, Arabisch und English.

Version: 2b, 2010

Versand ausserhalb der Niederlanden ist in den Preisen nicht einbegriffen.

Familie en Verwantschap

Familie- en verwantschapsrelaties bepalen in grote mate waar iemands loyaliteit ligt en op wiens loyaliteit hij of zij kan rekenen. Met behulp van het schema wordt bijvoorbeeld inzichtelijk duidelijk welke plaats een verwantschapshuwelijk, zoals tussen neef en nicht, inneemt. Vrouwen stappen door hun huwelijk over naar een andere familie. Daarnaast geeft het schema de juiste vertalingen (bijvoorbeeld in het Turks). Dat is handig bij onduidelijke termen als ‘oom’, ‘tante’, ‘neef’, ‘nicht’ halfbroer of stiefzus. Zo kan er tussen u en uw cliënt nooit een misverstand bestaan over wie wie is!

Dit schema bestaat in twee versies: mannelijk en vrouwelijk, maar u krijgt ze tegelijk!

Versie: 1, 2014

Vrijwillige Schaking

Een schaking is een bijzondere vorm van een verlovings- of huwelijksproces. Het doel van een vrijwillige schaking is het afdwingen van een huwelijk bij de familie van de geschaakte vrouw. De vrouw werkt zelf mee aan de schaking. De schaker is eerder afgewezen, of iemand van wie (terecht of onterecht) op voorhand wordt verondersteld dat zijn aanzoek kansloos is.

Met behulp van dit schema wordt duidelijk welke stappen zo’n een schaking normaal gesproken kent, en in welke situaties escalatie dreigt.

Versie: 3, 2010

Kız kaçması

Kız kaçması nişanlanma ve evlenmenin süreci özel bir yolu. Kaçmanın hedefi, kadın/kız tarafına çiftin evlenmelerini kabul ettirmektir. Kaçıran kişinin genellikle önceden istemi reddedilmiş veyahut gidip kadını/kızı istemesi (haksız ya haklı olarak) temelsiz sayılan bir delikanlı.

Bu şemayı izleyerek kaçmada izlenen adımları kolayca takip eder, hangi durumlarda tehlikle oluştuğunu çabuk kavrarsınız.

Versie: 4, 2010

Yurtdışı posta masrafları fiyatlara dahil değildir.

Elopement

An elopement is a special route to reach an engagement or a marriage. The goal of an elopement is to force the relatives of a girl or a woman to agree to a marriage. The man in question often has earlier been rejected or his marriage proposals are (justly or unjustly) deemed hopeless.

Following this chart it becomes clear which stages an elopement takes and in which situations things can get out of hand.

Versie: 4, 2010

 

Gedwongen huwelijk

versie 1, 2013

Over gedwongen huwelijken is veel discussie. Maar tot nu toe was er geen methode om te bepalen wanneer er eigenlijk sprake is van een gedwongen huwelijk. Dit schema voorziet daarin. Met behulp van dit schema stelt u allereerst vast of er een huwelijk is of of er plannen voor een huwelijk zijn (immers zonder huwelijk noch plannen kan er geen gedwongen huwelijk zijn). In de tweede plaats moet ook beoordeeld worden of er sprake is van dwang. Daarvoor zijn algemene criteria te vinden, die ook voor ontvoering, verkrachting of dwangarbeid gelden.

Forced Marriage

versie 1, 2013

There is much discussion about forced marriages, without there being a clear method to determine a forced marriage. This chart intends to cover this gap. By means of the chart you first establish whether there is actually a marriage, or plans for a marriage (for without a marriage or plans, there cannot be a forced marriage). Then, secondly, you determine whether, in a given case, there are forms of coercion. For coercion in a general sense there exist objective criteria that, e.g., also apply to abduction, rape and forced labor.

Zwangsehe

versie 1, 2013

Über Zwangsehen wird häufig Diskutiert ohne dass Methoden vorlegen mit denen man feststellen kann, ob davon die tatsächlich die Rede ist. Diese Grafik will diese Lücke füllen. Mit ihrer Hilfe stellen Sie erst mal fest, ob es überhaupt eine Ehe gibt, oder Pläne für eine Eheschließung (weil es ohne Eheschließung oder Pläne dazu auch keine Zwangsehe geben kann). Zweitens muß festgestellt werden, ob tatsächlich von Zwang gesprochen werden kann. Für Zwang sind allgemeine Kriterien vorhanden, die auch gelten für z.B. Entführung, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, oder Zwangsarbeit.

Echtscheiding op initiatief van de echtgenote

versie 1, 2012

Dit schema toont het proces dat een vrouw uit het Midden-Oosten doorloopt om tot een echtscheiding te komen, met name veel aandacht voor de partijen die met elkaar communiceren.

Contexten voor geweld

versie 1, 2012

In dit schema worden de contexten voor geweld samen weergegeven: motieven, de relatie tussen dader en slachtoffer. Het tegenovergestelde van huiselijk geweld is extern geweld: dader en slachtoffer zijn geen intimi die elkaar vertrouwen, maar onbekenden of juist voormalige intimi. Mensen die geweld plegen kunnen daarnaast diverse motieven hebben. Voor sommige motieven (zelfverdediging) kunnen ze rekenen op compassie van de gemeenschap, bij andere (hebzucht) juist niet. In dit schema staan die motieven tegenover elkaar. In de derde plaats is ook de geestelijke gesteldheid van de dader van groot belang.

Violence in Context

This chart shows the contexts for violence: the motives, the relationships between perpetrator and victim and the perpetrator’s mental condition. The exact opposite of domestic or intimate violence (A) is external violence: perpetrator are no intimates, but people who do not know one another or formal intimates (B). People who commit violence may have various motives. For some motives, such as self defense (D), they can count on the compassion and understanding of the community, but for other motives (selfishness) (E) they cannot. In this chart the motives are presented opposed to one another. In addition there is a third dimension: the mental condition of the perpetrator during the violence (C).

Overzichtsschema Geweld en Eer, Misstanden, Misdrijven en Motieven

versie 1, 2012

Dit schema toont de motieven voor aan eer gerelateerd geweld, afgezet tegen andere motieven. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld motieven als hebzucht en dergelijke niets met aan eer gerelateerd van doen hebben.

Categorieënschema inzake conflicten van aan eer gerelateerd geweld

Het door ons ontwikkelde categorieënschema wordt sinds 2007 veel gebruikt en is nu op een aantal punten herzien. Met behulp van het categorieënschema kunt u stap voor stap – eventueel samen met uw cliënt – een eerste inschatting maken van de ernst van de zaak. Speelt inderdaad de familie-eer een rol of gaat het om een ander (net zo gevaarlijk) probleem?

Het schema geeft aan in welke gevallen een zaak kan escaleren. Óf dat inderdaad zal gebeuren en op welke wijze hangt nog af van andere factoren die van zaak tot zaak verschillen. Gebruik het schema dus verstandig.

Versie: 3, 2010

Categories of conflicts regarding honour related violence

The chart of categories regarding honour related violence we developed in 2007 has been used much in the Netherlands. The chart allows you to inventory – together with your client – the seriousness of a given case. Is here family honour at stake, or is there another problem (that potentially can be just as dangerous)?

The chart shows in which case a situation could escalate, but whether it will, and, if so, in which way, depends on still other factors that differ from one case to the other. So use the chart with care.

[contact-form-7 id="196" title="Bestelling"]