Contexten voor geweld

Written by aery on mei 16, 2014

versie 1, 2012

In dit schema worden de contexten voor geweld samen weergegeven: motieven, de relatie tussen dader en slachtoffer. Het tegenovergestelde van huiselijk geweld is extern geweld: dader en slachtoffer zijn geen intimi die elkaar vertrouwen, maar onbekenden of juist voormalige intimi. Mensen die geweld plegen kunnen daarnaast diverse motieven hebben. Voor sommige motieven (zelfverdediging) kunnen ze rekenen op compassie van de gemeenschap, bij andere (hebzucht) juist niet. In dit schema staan die motieven tegenover elkaar. In de derde plaats is ook de geestelijke gesteldheid van de dader van groot belang.

Posted Under:

Reacties zijn gesloten.